IV. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu “Biyosensörler”


Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi’nin, DEÜ Rektörlüğü ve DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte 4.sünü düzenlediği Türkiye in vitro Diyagnostik “BİYOSENSÖRLER” Sempozyumu 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecektir. 

Alanında saygın bilim insanlarının bilim dünyasındaki son gelişmeleri aktaracağı bu sempozyumda grubumuzdan, Dr. Bilal DEMİR, Dr. Emine GÜLER ÇELİK ve Prof. Dr. Suna TİMUR konuşma yapacaktır.